Usługi uzupełniające montaż elektroniczny

W ofercie znajduje się szereg usług dodatkowych:

 • separacja płytek po montażu
 • lakierowanie i pokrywanie warstwami ochronnymi
 • testowanie i uruchamianie modułów oraz kontrola optyczna
 • oznaczanie i pakowanie

 Separacja płytek po montażu

 • rozdzielanie arkuszy płytek drukowanych po montażu elektronicznym SMD lub THT odbywa się za pomocą specjalistycznych narządzi i przyrządów
 • po procesie separacji płytki przechodzą dokładną kontrolę optyczną i trafiają na następny etap produkcji lub do Klienta

Lakierowanie i pokrywanie warstwami ochronnymi

Używane są lakiery własne jak i lakiery przekazane od Klienta.
Wykonywane są powłoki ochronne, zabezpieczające układy przed wpływami warunków zewnętrznych.
W zestaw dostępnych powłok ochronnych dostępnych w naszej ofercie wchodzą:

 • lakierowanie
 • zalewanie masami
 • maskowanie pól lutowniczych przed montażem THT na agregacie lutowniczym

Testowanie i uruchamianie modułów oraz kontrola optyczna

Specjalistyczne testery, które pozwalają na zaoferowanie szeroko rozumianych usług związanych z testowaniem oraz kontrolą określonych parametrów wyrobu zgodnie z wymaganiami Klienta. W szczególnych przypadkach opracowywane są specjalizowane „testery” umożliwiające sprawne i kompleksowe sprawdzenie danego wyrobu przed dostarczeniem do Klienta. Możliwe jest również wykorzystanie naszego zaplecza pomiarowego do przeprowadzenia badań konstruktorskich projektowanych wyrobów. 

Testy elektryczne i elektroniczne wykonywane są w zależności od życzenia Klienta. Realizowane są także procesy kontroli jakości zmontowanych podzespołów z wykorzystaniem inspekcji optycznej.

W zależności od rodzaju zlecenia lub produktu kontrole optyczne wykonywane są:

 • po otrzymaniu materiałów,
 • po montażu SMD,
 • po lutowaniu rozpływowym SMD
 • po montażu THT,
 • po lakierowaniu,
 • po separacji płytek,
 • po montażu mechanicznym

Oznaczanie i pakowanie
Nasz system śledzenia produkcji pozwala archiwizować informacje o wszystkich wykonanych w obrębie zlecenia czynnościach i wiąże je z operatorem, który daną operację wykonywał. System wykorzystuje kody kreskowe umieszczone na każdej produkowanej płycie i urządzeniu. Pozwala to na pełną kontrolę procesu produkcji oraz maksymalnie szybkie podjęcia działań korygujących celem usunięcia ewentualnych błędów.